Toimintaterapia

”Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan arkielämässä.”
(Suomen toimintaterapeuttiliitto)
Terapia voidaan toteuttaa niin toimitiloissa, koulussa, päiväkodissa, kuin myös asiakkaan kotona.

Toimitilat

Toimitilat sijaitsevat Mikkelissä.
Toimitiloissa on toimintaterapiaa varten suunnitellut vastaanottotilat. Käytössä on sali ja keittö sekä peli- ja leikkihuone.
Monipuolinen välineistö innostaa leikkimään ja toimimaan.

Toimintaterapeutti
Tiina Tarhonen