Toimintaterapeuttina saan olla mukana niin lasten kuin aikuistenkin kanssa 
tukemassa heitä elämän eri vaiheissa.

Toimintaterapeutti Tiina Tarhonen

”Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan arkielämässä.”
(Suomen toimintaterapeuttiliitto) 
Terapia voidaan toteutettaa niin Poukaman toimitiloissa, koulussa, päiväkodissa, kuin myös asiakkaan kotona.

Poukama - toimitilat

Poukama -toimitilat sijaitsevat Mikkelissä Rantakylässä. 
Poukamassa on toimintaterapiaa varten suunnitellut vastaanottotilat. Käytössä on sali, leikkihuone, pelihuone ja keittiö. 
Monipuolinen välineistö innostaa leikkimään ja toimimaan.
© 2014. Toimintaterapeutti Tiina Tarhonen. All Rights Reserved.