Palvelut

Toimintaterapiapalvelut:
 • yksilöterapia 
 • pariterapia 
 • ryhmäterapia 
 • toimintakyvyn arviointi

Lasten toimintaterapia
Lasten toimintaterapiassa tuetaan niitä valmiuksia ja taitoja, jotka mahdollistavat osallistumisen leikkiin, koulutyöskentelyyn ja päivittäisiin toimintoihin kotona.

Lapsen kokonaiskehityksen tukeminen:
 • karkea- ja hienomotoriikka 
 • visuomotoriikka 
 • hahmottaminen 
 • oman toiminnan ohjailu 
 • itsetunto

Aikuisten toimintaterapia
Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan omatoimisuutta arjen toiminnoissa omassa elinympäristössä.

Arjentaitojen tukeminen:
 • itsestä huolehtiminen (mm. peseytyminen, pukeutuminen) 
 • kodin askareet (mm. ruuanlaitto, siivous, pyykkihuolto) 
 • asiointi (mm. kauppa- ja pankki) 
 • harrastukset ja vapaa-ajan viettäminen 
 • sosiaalinen elämä (läheiset, ystävät)
© 2014. Toimintaterapeutti Tiina Tarhonen. All Rights Reserved.